Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy

Drugi stopień alarmowy.

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE

W związku z wprowadzeniem drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) na obszarze województwa lubelskiego oraz podkarpackiego, obowiązującego od 28 lutego 2022 r. od godz. 23.59 do 15 marca 2022 r. do godz. 23.59. – (Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego) – informuję, że w przedszkolu zgodnie z procedurami przystąpiono do realizacji zadań związanych z wprowadzeniem powyższego stopnia alarmowego, między innymi:

  1. Wprowadzono zakaz wstępu na teren przedszkola osobom postronnym, dlatego też placówka poza godzinami wzmożonego ruchu będzie zamknięta.
  2. Zamknięto boczne wejścia do przedszkola, otwarte jest tylko główne.
  3. Od godz. 8.15 do 14.15 główne drzwi wejściowe również są zamknięte.
  4. W godzinach popołudniowych dzwonimy na grupy i wybieramy dzieci od godz. 14.15. Zwracam się również do Państwa z prośbą o zachowanie w tym okresie szczególnej czujności, o zwracanie szczególnej uwagi na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, np.: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki na zewnątrz i wewnątrz budynku, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane na naszym parkingu, bądź w pobliżu przedszkola. O zaistniałych nietypowych sytuacjach informujemy dyrektora placówki i odpowiednie służby. Bardzo proszę wszystkich Państwa Rodziców o zastosowanie się do w.w., w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa dzieci przebywających w przedszkolu. Proszę aby wszystkie dzieci przyprowadzać do przedszkola nie później jak do godz. 8.15. Jeżeli ktoś z Państwa z uzasadnionych powodów przyprowadzi dziecko później, należy zadzwonić domofonem na szatnię lub grupę I. Proszę nie dzwonić do grup – od II do VI – znajdujących się na piętrze, ponieważ w tym czasie pracownicy nie mogą zostawić swoich obowiązków względem całych grup i zająć się pojedynczą spóźnioną osobą – takie sytuacje dezorganizują naszą pracę.

W razie potrzeby proszę być w stałym kontakcie z nauczycielami/wychowawcami oraz dyrektorem placówki.

Proszę Państwa Rodziców o zapoznanie się z profilaktyką działań w sytuacjach kryzysowych na stronie gov.pl:

https://www.gov.pl/web/mswia/profilaktyka

Z wyrazami szacunku
Maria Jeleń