Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy

Programy edukacyjne

1.Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola”, Wyd. Mac, M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby – Żabińskiej.
2.Program wychowania przedszkolnego „Plac zabaw” Wyd. WSiP, Ewa Janus.


Programy dodatkowe:
3.Program edukacyjny o tematyce ekologicznej„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
4.Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej„Czyste powietrze wokół nas”, Państwowa Inspekcja Sanitarna.
5.Program „Przedszkolak na start”, eduSens.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś,
w którym co roku bierze udział 60% przedszkoli z całej Polski. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 3,5 miliony dzieci. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają w proekologicznej edukacji. Każde przedszkole, które bierze udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymuje bezpłatny pakiet profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez metodyków z myślą o najmłodszych. Nauczyciele dzięki specjalnemu folderowi lekcyjnemu będą mogli przygotować ciekawe i pasjonujące zajęcia, a dzieci będą mogły bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody.
W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

Czyste powietrze wokół nas

Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje m.in. takie działania jak koordynowanie programów edukacji antytytoniowej dla przedszkoli i szkół. Jednym z takich programów jest program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste Powietrze Wokół Nas”.
Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.
Program ma za zadanie:
1.Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
2.Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
3.Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4.Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5.Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Przedszkolak na start

Przedszkolak na start to zbiór multimedialnych ćwiczeń wspomagających rozwój fizyczny, społeczno-emocjonalny i poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym.

Program zawiera 150 ćwiczeń do wykorzystania z tablicą interaktywną. Ćwiczenia podzielone są na 5 grup takie jak:
– Percepcja słuchowa i umiejętności językowe (60 ćwiczeń)
– Percepcja wzrokowa (22 ćwiczenia)
-Motoryka mała (18 ćwiczeń)
-Motoryka duża (28 ćwiczeń)
-Zabawy na myślenie matematyczne (22 ćwiczenia).