Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy

O nas

Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy istnieje od 1978 roku. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie
i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające wszechstronny rozwój. Placówka zlokalizowana jest w południowo – zachodniej części miasta, na terenie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Szkolnej. W budynku znajduję się i.in. sześć przestronnych, jasnych sal do zabaw i zajęć dydaktycznych. Budynek dostosowany jest do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym
i otoczony jest dużym ogrodem, na którym znajdują się place zabaw, boisko do gry, sprzyjające rozwojowi ruchowemu dzieci oraz miasteczko ruchu drogowego. Praca opiekuńczo – wychowawczo dydaktyczna realizowana jest w sześciu grupach. W naszym przedszkolu dbamy przede wszystkim o atmosferę, dając dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Naszym priorytetem jest pozytywne motywowanie oraz oddziaływanie na wszystkie zmysły malucha. Pracując zgodnie z podstawą programową dobieramy tematy tak, aby były interesujące ciekawe oraz pobudzające wyobraźnię. Udowadniamy, że nauka to wcale nie jest ciężka praca tylko fantastyczna zabawa. Wychowawcy prowadzą zajęcia z dziećmi na wysokim poziomie, pracując metodami tradycyjnymi, ale także aktywizującymi i nowatorskimi, mając do dyspozycji bogatą bazę pomocy dydaktycznych. Stymulujemy indywidualny rozwój każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami.

Zapraszamy do galerii :