Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.przedszkolenr8debica.net/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2012

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2019

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Niedostępne elementy i treści

Od 01 września 2021 zdjęcia udostępniane na naszej stronie posiadają opisy alternatywne natomiast zdjęcia wcześniej publikowane opisów alternatywnych nie posiadają.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na naszej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

W zgłoszeniu podaj:

– adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
– swoje imię i nazwisko,
– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
– informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową oraz architektoniczną odpowiada dyrektor przedszkola. Możesz skontaktować się z nim mailowo: przedszkolenr8@onet.eu lub telefonicznie – tel. (014) 681-41-79.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Miasta Dębica. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy
39 – 200 Dębica
ul. Szkolna 4

1. Do piętrowego budynku przedszkola prowadzi główne wejście od ul. Szkolnej 4, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
2. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest podjazd dla wózka przy wejściu głównym, 2 toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych (parter, piętro) oraz platforma schodowa prowadząca na piętro budynku.
3. Aby dostać się do budynku należy otworzyć furtkę, przejść odległość 52 m chodnika o szerokości 2 m. Po pokonaniu 2 stopni schodów lub podjechaniu wózkiem do drzwi wejściowych, po prawej stronie na wysokości 130 cm, znajduje się domofon z przyciskami. Należy nacisnąć 3 lub 4 przycisk z lewej strony kasetki i czekać na zgłoszenie się pracownika, który posłuży pomocą i pokieruje w zależności od potrzeb interesanta. 4. Przedszkole posiada własny parking oraz miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie prowadzi aplikacji mobilnej.