Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy

Opłaty

Opłaty obowiązujące w przedszkolu od 01.09.2021 r.

Przedszkole realizuje 5 – godzinną podstawę programową w godzinach od 7: 30 do 13:30 z godzinną przerwą na posiłek według ramowego rozkładu dnia pracy przedszkola.
Opłata za świadczenie wykraczająca poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 1 zł za godzinę.

Żywienie:

Dzienna stawka za żywienie wynosi: 6 zł