Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy

Plan dnia

Godzina Czynności
6:00 – 8:00Schodzenie się dzieci . Stwarzanie warunków do zabaw opowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne,
badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.
8:00 – 8:15Ćwiczenia poranne,
8:15 – 8:30Czynności higieniczne oraz przygotowania do śniadania.
8:30 – 9:00Śniadanie.
9:00 – 9:45Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.
9:45 – 10:30Zabawy dowolne dzieci. Prace porządkowe w sali. Przygotowania do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe w łazience i w szatni.
10:30 – 11:20Spacer, pobyt w ogrodzie – zabawy na placu zabaw, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze.
11:20 – 11:30Czynności higieniczne w łazience oraz przygotowanie do obiadu.
11:30 – 12:00Obiad.
12:00 – 14:30Dzieci starsze:
Odpoczynek -słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek. gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczne, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
Dzieci młodsze:
Odpoczynek poobiedni na leżakach.
14:00 – 14:30Podwieczorek.
14:30 – 16:30Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcych.
Rozchodzenie się dzieci.