Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy

Słoneczna ósemka

 

Ramowy rozkład dnia6.00 - 8.00

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.


8.00 - 8.15


Ćwiczenia poranne.


8.15 - 8.30


Czynności higieniczne oraz  przygotowanie do

śniadania.


8.30 - 9.00


Śniadanie.


9.00 - 9.45

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania  przedszkolnego .


9.45 - 10.30

Prace porządkowe w sali. Przygotowania do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe w łazience i w szatni.


10.30 - 11.20

Pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, Zabawy dowolne.


11.20 - 11.30


Czynności higieniczne w łazience oraz  przygotowanie do obiadu.


11.30 - 12.00


Obiad. 


12.00 - 14.00

Dzieci starsze:
Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

Dzieci młodsze: 

Odpoczynek poobiedni na leżakach.


14.00 - 14.30


Podwieczorek.14.30 - 16.30

Stwarzanie warunków do zabaw

odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Prace porządkowe w sali. W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.

Menu główne