Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy

Słoneczna ósemka

 


Opłaty obowiązujące  w przedszkolu od 01.09.2019:

Przedszkole realizuje 5-godziną podstawę programową w godzinach od 7:30 do 13:30
z godzinną przerwą na posiłek według ramowego rozkładu dnia  pracy przedszkola.

Opłata za świadczenie wykraczająca poza podstawę programową wychowania przedszkolnego- 1 zł za godzinę.

Opłaty za świadczenie usług:

Żywienie:

Dzienna stawka za żywienie wynosi 5 zł

Menu główne