Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy

Wizyta i Pana Burmistrza

Wspomnienia! Nasze straszaki miały okazję poznania osobiście naszego Pana Burmistrza Mariusza Szewczyka podczas wizyty w Urzędzie Miasta, podczas której złożyły życzenia w imieniu Pani Dyrektor M. Jeleń i całej społeczności przedszkola z okazji Świąt Wielkanocnych. Złożyły również wizytę Panu Dyrektorowi Ireneuszowi Kozakowi i naszym Panom Wiceburmistrzom. Dzieci były wzruszone i zaciekawione.