Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy

BIP

Rola dziadków w rozwoju dziecka

Dziadkowie – rodzice naszych rodziców, tak blisko związani z dziećmi. Kiedy myślimy o babci i dziadku, przychodzi nam do głowy dużo miłych skojarzeń i ciepłych emocji. W większości rodzin, są oni głównym filarem, stróżami dbającymi o zachowanie rodzinnych tradycji, strażnikami wspomnień oraz – co najważniejsze, ogniwem, łączącym wszystkich członków rodziny razem. Dziadkowie są tą częścią rodziny, która scala, spaja i zbliża do siebie kolejne pokolenia. Wiele osób podkreśla rolę babci i dziadka w wychowaniu wnuków. Dziadkowie wielokrotnie ratują sytuacje zawodowe swoich dzieci, wspomagając je w opiece nad wnukami, organizując dzieciom czas wolny i dbając o zdrowe posiłki. Poniżej przypominamy, dlaczego dziadkowie wraz z wnukami tworzą szczególnie istotny typ relacji rodzinnych, zakorzeniony mocno w naszej kulturze.

Rola babci i dziadka w wychowaniu wnuków

Przyglądając się naturalnej bliskości i podstawowemu modelowi relacji dziadków z wnukami,  dostrzec można silne więzi łączące oba pokolenia. Na pewno wiele osób pamięta momenty, w których jako dziecko, rodzice zawozili ich w odwiedziny do dziadków, bądź zostawiali pod opieką babci   na parę dni. Chwile te pozostają cały czas, żywo obecne we wspomnieniach, głównie z uwagi na osobiste emocje, jakimi obdarowują się osoby najbliższe.

Ekspert radzi:

W większości rodzin dziadkowie, zaraz po rodzicach, są najważniejszymi postaciami i autorytetami w życiu dzieci. Życie dzieci w bliskości z dziadkami sprawia, że istotną rolę ma zdanie babci czy dziadka w kwestiach spornych, życiowych, gdzie miejsce ma podejmowanie decyzji. Rola babci i dziadka w wychowaniu wnuków różni się jednak od roli rodziców. Zadaniem rodziców jest przede wszystkim odpowiednie ukształtowanie i wychowanie dzieci, które nie może obyć się bez tworzenia zasad postępowania i obowiązków. Dziadkowie wraz ze swoimi wnukami mogą sobie natomiast pozwolić na więcej ustępstw, rozpieszczając maluchy w imię miłości jaką je darzą.

Miłość babci do wnuczki i wnuka Dziadkowie w życiu rodzinnym są dla swoich wnucząt źródłem wszelkich pozytywnych emocji. Szczególnie obserwuje się to poprzez miłość babci do wnuczki i do wnuka. Rola babci, w głównej mierze, polega na rozwijaniu relacji interpersonalnych z wnukami. Pełni ona rolę powierniczki największych sekretów dziecięcych, a także staje się źródłem wsparcia i wyrozumiałości. Wielokrotnie to jej wnuki skarżą się na rodziców bądź proszą o pomoc w rozwiązaniu problemów. Ogrom udzielonego najmłodszemu pokoleniu wsparcia, pokazuje jak wielka potrafi być miłość babci do wnuczki i do wnuka.

Dziadek i dzieci Z kolei dziadka i dzieci, łączy relacja, w której dziadek – senior, pełni rolę przewodnika życiowego, źródła wszelkiej wiedzy i doświadczenia. Z tego też powodu, dziadek i dzieci, często spędzają czas na ożywionych dyskusjach, podczas których dziadek dzieli się z wnukami zdobytą przez lata mądrością, uczy majsterkowania, pokazuje świat. Rolą dziadka jest też często służenie radą, w wielu kwestiach życia codziennego, dotyczących nauki, pracy czy finansów. Ogół tych kwestii jest bardzo istotny w życiu i trzeba podkreślić, że dzieci, które mogą czerpać z porad dziadków, mają niesamowite szczęście.

Wybrała: Barbara Ferenc