Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy

Mali badacze – eksperymenty Słoneczek z wodą

W dniu 03 luty 2022 r. dzieci z grupy III „Słoneczka” z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciu, podczas którego badały właściwości fizyczne wody. Po zastosowaniu metody aktywizującej- burzy mózgów – można było zauważyć, że pięciolatki posiadają już znaczną wiedzę na temat znaczenia wody w przyrodzie i w życiu człowieka. Następnie wykorzystując swoje zmysły dzieci określały kolor, zapach, smak wody. Badały także zjawisko rozpuszczalności różnych substancji w wodzie. Wyciągały trafne wnioski z doświadczenia, potrafiły określić, jakie substancje rozpuszczają się w wodzie, a jakie nie.