Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy

Słoneczna ósemka

Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy

ul. Szkolna 4

Godziny pracy:
6.00- 16.30

 

Menu główne

Aktualności

Starszaki biorą udział w konkursie plastycznym.

Zapraszamy do galerii !!!

Zapraszamy państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu.
Staramy się aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna

dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami......

                                                                         

                                                                                                                                                                                         

Akcje 2019/20:


DYŻUR WAKACYJNY

Nasze Przedszkole dyżur wakacyjny pełni w miesiącu LIPCU

Zgłoszenia dzieci przyjmowane  będą w dniach od 04.06.2020 r. do 17.06.2020 r.

           Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci, obojga czynnie pracujących rodziców, którzy w żaden sposób nie mogą zapewnić dziecku opieki (tzn. nie przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym, wypoczynkowym itp.). 

          Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, nadal mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych - realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

          Ze względu na stan pandemii zgłoszenia wraz z dołączonymi zaświadczeniami od pracodawców,  proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres:przedszkolenr8@onet.eu

          Rodzice którzy złożyli już oświadczenia od pracodawców w związku z przyjęciem dziecka po wznowieniu funkcjonowania placówki, nie muszą składać ich ponownie.

           Informacja zwrotna o przyjęciu dziecka zostanie przekazana droga mailową lub telefonicznie.

Z wyrazami szacunku

                                                                                                             Maria Jeleń

    

Załącznik nr 1 Procedura_Covid-19.pdf - proszę zapoznać się z obowiązującą procedurą;

Załącznik nr 2 Deklaracja, oswiadczenia rodzica.pdf - proszę wypełnić i przekazać nauczycielowi w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

Załącznik nr 3 Zaswiadczenie.pdf - proszę wydrukować, podbić u pracodawcy i przesłać na e - mail przedszkola.

Wytyczne GIS


Rodzicu

  1. -     Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobyt w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

  2. -    Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

  3. -    Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

  4. -    Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

  5. -    Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

  6. -    Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.

  7. -    Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

  8. -    Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.