Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy

Słoneczna ósemka

Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy

ul. Szkolna 4

Godziny pracy:
6.00- 16.30

 

Menu główne

Aktualności

Starszaki biorą udział w konkursie plastycznym.

Zapraszamy do galerii !!!

Zapraszamy państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu.
Staramy się aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna

dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami......

                                                                         

                                                                                                                                                                                         

Akcje 2019/20:

Harmonogram rekrutacji na rok 2020-21.pdf

Więcej informacji w załączniku Rekrutacja.

DROGI PRZEDSZKOLAKU:

Pamiętaj:

"ZOSTAŃ W DOMU, POBAW SIĘ Z NAMI"

Nasze propozycje spędzania czasu:

EDUKACJA ZDALNA

OGŁOSZENIE

Zapisy na dyżur wakacyjny będą prowadzone początkiem czerwca, dokładny termin będzie podany na stronie internetowej.

OGŁOSZENIEhttps://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/

          Zachęcam także do zapoznania się z  wytycznymi GIS i MZ, które znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Tekst w załączeniu.

Źródło https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

            Pierwszeństwo powrotu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


           W przedszkolu ograniczone jest  przebywanie osób z zewnątrz. Dlatego też wszystkie kontakty prowadzone będą zdalnie poprzez pocztę elektroniczną przedszkola lub kontakt telefoniczny.

        

Dzieci 3,4-letnie będą leżakowały, dlatego proszę rodziców o przygotowanie pościeli.


          Ogród przedszkola jest do dyspozycji dzieci, które przebywają w przywróconych do pracy grupach. Dla pozostałych przedszkolaków i osób z zewnątrz jest niedostępny, zamknięty. 


           W związku z warunkowym otwarciem naszego przedszkola od dnia 18 maja 2020 r. nauczanie zdalne nie będzie prowadzone.


            Procedury bezpieczeństwa które określają w jaki sposób od tej pory funkcjonować będzie placówka umieszczane będą na stronie internetowej, dlatego uprzejmie proszę o częste zaglądanie na tą stronę.


Z wyrazami szacunku

                                                                                                                     Maria Jeleń

 

DRODZY RODZICE


         Tych z Państwa którzy podjęli decyzję
o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola,
uprzejmie proszę o zapoznanie się z procedurą dotyczącą zachowania zasad higieny  i bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego, obowiązującą w naszej placówce od dnia 18.05.2020 r.

           Ponadto proszę o wydrukowanie i wypełnienie deklaracji wraz z oświadczeniami i przekazanie jej pracownikowi odbierającemu dziecko, w pierwszym dniu zgłoszenia się  dziecka do przedszkola.

             Dokumenty o których mowa wyżej znajdują się  w załącznikach.


Z wyrazami szacunku

                                                                                     Maria Jeleń


Załącznik nr 1 Procedura_Covid-19.pdf

Załącznik nr 2 Deklaracja, oswiadczenia rodzica.pdf

Załącznik nr 3 Zaswiadczenie.pdf

Wytyczne GIS


Rodzicu

  1. -     Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobyt w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

  2. -    Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

  3. -    Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

  4. -    Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

  5. -    Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

  6. -    Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.

  7. -    Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

  8. -    Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice

Edukacja  zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu będzie prowadzona nadal zdalnie.