Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy

Słoneczna ósemka

 

Roczny plan pracy

Menu główne

W tym roku szkolnym realizujemy temat:


I.„Czytanie przez wychowanie” - wprowadzenie dziecka w świat wartości poprzez bezpośredni kontakt z różnymi formami literackimi.