Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy

Słoneczna ósemka

 

Rekrutacja

Menu główne

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo

         Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 8  w Dębicy, na rok szkolny 2021/22 rozpoczyna się od 03.03.2021r. i trwać będzie do 19.04.2021r. Działania Komisji Rekrutacyjnej będą zgodne
z harmonogramem zamieszczonym  w załączniku nr 1.

Niżej podaję kilka uwag dotyczących przebiegu rekrutacji w naszej placówce.

Aktualnie tj. od 22.02 do 02.03. trwa składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w naszej placówce – etap ten dotyczy dzieci już uczęszczających do przedszkola.

  1. -Okres od 3 do 26 marca przeznaczony jest na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

  2. -Wniosek można pobrać w przedszkolu (od 3 marca będą wyłożone na stoliku, w korytarzu przy wejściu głównym) lub wydrukować dwustronnie, pobierając ze strony internetowej.

  3. -Wnioski składamy w wersji papierowej w Przedszkolu Miejskim nr 8, przekazując nauczycielce z grupy I – sala dydaktyczna na parterze,  w godzinach od 6.00 do 16.30.

  4. -Przypominam że, w przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny tzn. maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu, dlatego też osoby składające wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązane są do przestrzegania w/w zasad.

  5. -Nadmieniam, że warto dokładnie zapoznać się z zasadami rekrutacji, gdyż prawidłowo wypełniony wniosek z kompletem dokumentów, może zaważyć na przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.

  6. -Wnioski składamy w wersji papierowej w Przedszkolu Miejskim Nr 8, wrzucając do pudełka znajdującego się na stoliku przy wejściu głównym lub przekazując nauczycielkom z grupy I - sala dydaktyczna na parterze, w godzinach od 6.00 do 16.30.

  7. -W roku szkolnym 2021/22 przedszkole dysponuje 28 wolnymi miejscami, z czego 25 miejsc dla dzieci 3 - letnich rocznik 2018  oraz 3 miejsca dla dzieci 6 - letnich - rocznik 2015.

Z wyrazami szacunku

Maria Jeleń

Załącznik nr 1